Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa funcţionează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, cu statutul de filială, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2185/20 decembrie 2004.

Îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării, având ca obiect de activitate:

  • cercetarea ştiinţifică şi extensia rezultatelor cercetării;
  • instruirea, în condiţii de producţie, a studenţilor;
  • activităţi de producţie viti-vinicolă;
  • acordarea de consultanţă de specialitate pentru persoane fizice şi juridice;
  • valorificarea eficientă a rezultatelor obţinute.

Conducerea S.C.D.V.V. Pietroasa este asigurată de Comitetul director, compus din 5 membri, desemnaţi de Senatul U.S.A.M.V. Bucureşti. Din Comitetul director fac parte Președintele S.C.D.V.V. Pietroasa, directorul S.C.D.V.V. Pietroasa și ceilalţi membri fiind desemnaţi de Senatul U.S.A.M.V. Bucureşti, dintre membrii Senatului sau profesori universitari de specilitate din cadrul USAMV București.

Conducerea operativă a S.C.D.V.V. Pietroasa este asigurată de:

  • director executiv;
  • director tehnic;
  • contabil şef.