Organizarea actuală și obiective

Staţiunea Didactică de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Pomicultură Pietroasa – Istrița-Filială a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în două sectoare de bază: cercetare şi dezvoltare, precum şi câteva compartimente funcţionale.

Cercetarea ştiinţifică de desfăşoară în domeniile: ameliorarea viţei de vie, agrotehnică şi protecţie viticolă, vinificaţie, pomicultură, producerea materialului săditor.

Sectorul de dezvoltare este reprezentat de două ferme: una viticolă și una pomicolă şi sectorul de vinificaţie.

Printre compartimentele funcţionale se evidenţiază compartimentul de marketing.

Conducere

Staţiunea Didactică de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Pomicultură Pietroasa – Istrița funcţionează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, cu statutul de filială, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2185/20 decembrie 2004.

Îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării, având ca obiect de activitate:

  • cercetarea ştiinţifică şi extensia rezultatelor cercetării;
  • instruirea, în condiţii de producţie, a studenţilor;
  • activităţi de producţie viti-vinicolă;
  • acordarea de consultanţă de specialitate pentru persoane fizice şi juridice;
  • valorificarea eficientă a rezultatelor obţinute.

Conducerea S.D.C.D.V.P. Pietroasa -Istrița este asigurată de Comitetul director, compus din 5 membri, desemnaţi de Senatul U.S.A.M.V. Bucureşti. Din Comitetul director fac parte Președintele S.D.C.D.V.P. Pietroasa – Istrița, directorul S.D.C.D.V.P. Pietroasa -Istrița și ceilalţi membri fiind desemnaţi de Senatul U.S.A.M.V. Bucureşti, dintre membrii Senatului sau profesori universitari de specilitate din cadrul USAMV București.

Conducerea operativă a S.D.C.D.V.P. Pietroasa – Istrița este asigurată de:

  • director general;
  • director tehnic;
  • contabil şef.