Organizarea actuala si obiective

Staţiunea de Cercetare-dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa-Filială a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în două sectoare de bază: cercetare şi dezvoltare, precum şi câteva compartimente funcţionale.

Cercetarea ştiinţifică de desfăşoară în domeniile: ameliorarea viţei de vie, agrotehnică şi protecţie viticolă, vinificaţie.

Sectorul de dezvoltare este reprezentat de două ferme viticole şi un combinat de vinificaţie.

Printre compartimentele funcţionale se evidenţiază compartimentul de marketing.