Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa
Pietroasele-127470, jud. Buzău
Telefon: +40 238 512 317
Fax: +40 238 512 318
Comenzi: +40 786 716 825