D e z v o l t a r e

Dezvoltare

P i e t r o a s a e T r a d i ț i e , P e r f o r m a n ț ă , E x c e l e n ț ă !

Catedrală a Viticulturii Româneşti, aşa cum o numea I.C. Teodorescu, adică un loc binecuvântat de Dumnezeu ca să fie casă pentru viţa de vie şi izvor de vinuri neasemuite. Pietroasa este un tezaur pe care l-am moştenit, îl păstrăm cu sfinţenie şi îl transmitem mai departe. Revenirea Pietroasei la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București după 50 de ani înseamnă și foarte multă responsabilitate, iar activitatea de cercetare a Catedralei Viticulturii Românești este inclusă în planul general de cercetare al universității.

Noi perspective

U n V i i t o r S u s t e n a b i l

Un accent deosebit se va pune pe continuarea activităţii de selecţie clonală cu deosebire orientată spre soiurile româneşti de viţă de vie: Tămâioasă Românească, Busuioacă de Bohotin, Grasă de Cotnari, Fetească Neagră, Băbească Neagră – care vor înregistrate şi brevetate și valorificate comercial. În ceea ce priveşte activitatea de cercetare în domeniul vinificaţiei, aceasta va urmări elaborarea tehnologiilor specifice sortimentului autorizat şi recomandat la Pietroasa pentru vinuri de înaltă calitate. Se va continua lansarea unor game noi de vinuri sub brandul Pietroasa Veche, care să poarte amprenta unică a acestor locuri. Se vor continua cercetările în domeniul viticulturii ecologice şi se vor extinde în producţie rezultatele obţinute, mergând până la obţinerea vinului ecologic. Se va continua îmbogăţirea colecţiei ampelografice cu soiuri şi clone noi. De asemenea, se vor înfiinţa culturi comparative cu soiuri din sortimentul românesc şi mondial. Un loc aparte îl va reprezenta testarea unor soiuri de struguri de masă cu seminţe şi apirene, în condiţii de cultură protejată în sistem modern. Testarea unor selecţii noi de portaltoi va fi, de asemenea, o temă importantă din cadrul programului de cercetare.

Stațiunea Pietroasa

O b i e c t i v e d e d e z v o l t a r e

Activitatea de învăţământ va fi reluată la Pietroasa prin redeschiderea centrului de practică de specialitate și se va continua activitatea de reamenajare şi echipare a laboratoarelor de cercetare cu echipamente moderne.

Activitatea de producţie va fi formată în continuare din trei componente principale: producerea materialului săditor viticol, producerea de struguri şi producerea vinurilor de calitate superioară.

Activitatea de agroturism se va relansa prin reînscrierea Staţiunii Pietroasa în circuitul agroturistic al României. Aceasta presupune modernizarea spaţiilor de cazare şi a spaţiilor pentru servirea mesei, organizarea de trasee turistice în zona Pietroaselor şi în judeţul Buzău.

Vizitează Pietroasa 

În Stațiunea Pietroasa, oricine poate găsi ceva de învăţat şi ceva de vizitat: istoria locurilor, istoria tezaurului, vinul şi medaliile sale, degustarea vinurilor, asocierea lor cu mâncăruri, valoarea terapeutică a vinurilor de Pietroasa şi nu în ultimul rând, îndrumări tehnice despre cultura viţei de vie, care a devenit în ultimii ani, o preocupare pentru foarte mulţi concetăţeni.