I s t o r i c

Pietroasele este un loc plin de poveste. Un areal încărcat cu istorie de legendă și tradiții timpurii misterioase, comuna Pietroasele este recunoscută mai ales pentru comorile sale – precum Cloșca cu Puii de Aur. Însă adevăratul tezaur al Pietroasei este vinul.


În anul 376. e.n., regele vizigot Athanaric a reușit să fructifice la rândul lui adevăratul tezaur, și a ascuns pe meleagurile roditoare ale Pietroasei comoara Cloșca cu Puii de Aur, în semn de recunoștință pentru pământul fertil.

Povestea Noastra

C u m A Î n c e p u t T o t u l

istoric-2

“Pietroasa se poate considera, fără tăgadă, ca fiind leagănul științei viticole românești. Menirea ei a fost să redea viața podgoriilor și să fructifice eforturile delenilor valorificând prin plantații de vii dealurile subcarpatice pe care vița de vie le ocupă de milenii, având întâietate față de toate plantele de cultură”.

– Gherasim Constantinescu​
Realizări Semnificative

O T r a d i ț i e d e S e c o l e

1893-1895

Începuturile Dezvoltării Culturii de Viță de Vie

Stațiunea fost înființată sub numele de Pepiniera Pietroasa, în urma invaziei dezastruoase de filoxera – fiind prima unitate de acest fel din România. La Pietroasa s-a înființat pe o suprafață de 10 hectare, o colecție impresionantă de 737 de soiuri de viță de vie – adunate din toate colțurile lumii.
1894

Personal Atent, cu Pregătire Profesională Dedicată

Începând cu acest an a intrat în funcțiune școala de altoitori din cadrul Pepinierei Pietroasa.
1924

Tradiții Vechi, din Respect pentru Natură și Bogățiile Sale

A fost înființată și Stațiunea Viticolă Oenologică Pietroasa – instituție cu caracter științific – menită să întreprindă cercetări în vederea rezolvării problemelor care vizează domeniul viticol. Tot în cadrul acestei instituții a luat naștere și școala de ucenici agricoli pentru formarea de viticultori practicieni.
1928-1958

Via Experimentală Pietroasa: Tărâmul Experiențelor Sistematice

S.V.O. (Stațiunea Viticolă Oenologică Pietroasa) a preluat denumirea de Via Experimentală Pietroasa – ea fiind prima unitate viticolă din țară în care s-au organizat experiențe sistematice, în ceea ce privește comportamentul soiurilor de viță de vie roditoare și de portaltoi, aplicarea tăierilor în uscat, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor. Începând cu anul 1958, aceasta devine Stațiunea Experimentală Viticolă Pietroasa.
1960-1970

Pietroasa: Leagănul Științei Viticole Românești

Viticultura a fost intens promovată în țară. Tot pe teritoriul Pietroasei au fost înființate și primele plantații experimentale și de încercare pe distanțe mari și forme înalte de conducere – ce au servit drept piloni ai dezvoltării viticole.
1972

Realizările cu care Stațiunea se Mândrește

A devenit una din stațiunile Institutului de Cercetări Horti-Viticole, apoi ale Institutului de Viticultură și Vinificație de la Valea Călugărească, iar în anul 2005 reintră în subordinea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară – București, în calitate de filială a acesteia.
2005

Tezaurul Ascuns al Pietroasei: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație

Pe teritoriul Pietroasei se mai regăsește și un renumit centru viticol – filială a U.S.A.M.V. București încă din anul 2005. Este vorba despre Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație – care face parte, din punct de vedere teritorial, din Podgoria Dealu Mare.
2014

Schimbările prin care a Trecut Pietroasa De-a Lungul Anilor

Suprafața stațiunii s-a diminuat ca urmare a retrocedărilor efectuate, de la 512 ha în 2003, la 203,38 ha în 2014.
2019

Realizări Remarcabile

În acel an a avut loc un alt moment important din istoria Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa – mai exact, atunci când aceasta s-a unit cu Pepiniera Istrița, și împreună au format Staţiunea Didactică de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Pomicultură Pietroasa – Istrița. În prezent deține 401ha agricole cultivate cu viță de vie, pomi fructiferi, pepiniere viticole, pepiniere pomicole și cultură mare.
Stațiunea Pietroasa

D i n R e s p e c t p e n t r u M e d i u l Î n c o n j u r ă t o r

As part of the agricultural industry, we fully depend on our surrounding, just as it depends on us. That’s why we grow our produce organically and sustainably. Over the past decades the carbon footprint of the winery has been positive, which is something we’re really proud of.

Pietroasa este un loc magic, binecuvântat de Dumnezeu – o dată pentru istoria sa timpurie și a doua oară pentru vinurile sale. Pietroasa este destinată să fie o comoară care aduce numai abundență.

Așteaptă răbdătoare să fie descoperită și redescoperită de fiecare din noi!