O r g a n i z a r e ș i O b i e c t i v e S u s t e n a b i l e

Din Respect pentru Natură

O b i e c t i v e S u s t e n a b i l e

Stațiunea Didactică de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură Pietroasa Istrița – filială a USAMV București îşi desfăşoară activitatea în două sectoare de bază, și anume: cercetare şi dezvoltare, și alte câteva compartimente funcţionale – printre care se evidențiază și compartimentul de marketing.
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în domeniile: ameliorarea viţei de vie, agrotehnică şi protecţie viticolă, vinificaţie, pomicultură, producerea materialului săditor.
Sectorul de dezvoltare este reprezentat de două ferme: una viticolă cu sector de vinificație și una pomicolă.

Personal experimentat

C o n d u c e r e

Staţiunea Didactică de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Pomicultură Pietroasa – Istrița funcţionează în cadrul USAMV Bucureşti – cu statutul de filială, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2185/20 decembrie 2004.

Îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării, având ca obiect de activitate:

  • cercetarea ştiinţifică şi extensia rezultatelor cercetării
  • instruirea, în condiţii de producţie, a studenţilor
  • activităţi de producţie viti-vinicolă
  • acordarea de consultanţă de specialitate pentru persoane fizice şi juridice
  • valorificarea eficientă a rezultatelor obţinute

Conducerea S.D.C.D.V.P. Pietroasa -Istrița este asigurată de Comitetul Director. Acesta este compus din 5 membri, desemnaţi de Senatul USAMV Bucureşti.