S o i u r i ș i C l o n e

Soiuri de Viță Rafinate

V i ț e A l t o i t e d i n C l o n e l e O b ț i n u t e l a S t a ț i u n e a P i e t r o a s a

Tămâioasă Românească 36 Pt şi 5 Pt; Grasă de Cotnari 4 Pt şi 45 Pt., Busuioacă de Bohotin 26 Pt., Băbească Neagră 94 Pt., Fetească Neagră 10 Pt., dar și Viţe altoite produse din soiurile nou create în unitate: Otilia, Timpuriu de Pietroasa, Centenar Pietroasa, Istriţa, Mihaela și Alb Aromat

Clone obținute în urma cercetării

C l o n a T ă m â i o a s ă r o m â n e a s c ă 3 6 P t .

 • omologată în 1982;
 • fertilitatea lăstarilor 48% (martorul 36%);
 • producţia 8,5 to/ha (2,84 kg/butuc);
 • boabe crocante, aromă intensă;
 • rezistenţă la putregaiul cenuşiu;
 • conţinutul mustului în zaharuri 238 g/l.
Tamaioasa Romaneasca clona 36 pt

C l o n a T ă m â i o a s ă r o m â n e a s c ă 5 P t .

 • omologată în 1989;
 • fertilitatea lăstarilor 57% (martorul 42%);
 • producţia 10,5 to/ha (3,5 kg/butuc);
 • boabe crocante, aromă specifică;
 • conţinutul mustului în zaharuri peste 230 g/l.

C l o n a G r a s ă d e C o t n a r i 4 P t .

 • omologată în 1975;
 • floare hermafrodit-normală;
 • producţia 7,9 to/ha (2,60 kg/butuc)
 • procent mic de boabe meiate şi mărgeluite;
 • conţinutul mustului în zaharuri 228 g/l.

C l o n a G r a s ă d e C o t n a r i 4 5 P t .

 • omologată în 1989;
 • floare hermafrodit-normală;
 • fertilitatea lăstarilor 49% (martor 35%)
 • producţia 10,9 to/ha (3,5 kg/butuc);
 • conţinutul mustului în zaharuri 233 g/l.

C l o n a d e B u s u i o a c ă d e B o h o t i n 2 6 P t .

 • omologată în 1999;
 • boabe crocante, aromă specifică;
 • producţie constantă 8 to/ha;
 • conţinutul mustului în zaharuri 230-240 g/l.

C l o n a d e F e t e a s c ă n e a g r ă 1 0 P t .

 • omologată în 2009;
 • fertilitatea lăstarilor 68%( martor 54%);
 • producţia 10,3 to/ha (2,80 kg/butuc);
 • procent mic de boabe meiate şi mărgeluite;
 • conţinutul mustului în zaharuri 228 g/l.

C l o n a d e B ă b e a s c ă n e a g r ă 9 4 P t .

 • omologată în 1975;
 • boabe uniforme ca mărime şi culoare;
 • producţie ridicată, 20 to/ha;
 • clonă pentru vin de masă cu 10-11%vol alcool.

S o i d e v i n n o u c r e a t A l b a r o m a t

 • omologat în 1999;
 • soi pentru vinuri albe superioare, semiaromate;
 • producţie 16 to/ha;
 • conţinutul mustului în zaharuri 195 g/l.

Soiurile de struguri de masă

O t i l i a

 • omologat în 1987;
 • soi apiren pentru struguri de masă şi pentru industrializare (stafide, dulceaţă, compoturi);
 • coacere timpurie;
 • producţie: 16.7 t/ha

T i m p u r i u d e P i e t r o a s a

 • omologat în 1987;
 • soi pentru struguri de masă
 • coacere timpurie;
 • producţie: 17.7 t/ha
 
 
 

C e n t e n a r P i e t r o a s a

 • omologat în 1991;
 • soi apiren pentru consum în stare proaspătă şi pentru industrializare;
 • coacere timpurie;
 • capacitate mare de acumulare a zaharurilor (peste 210 g/l)
 • producţie: 10.5 t/ha

I s t r i ţ a

 • omologat în 1995;
 • soi pentru struguri de masă cu maturare mijlocie
 • struguri aspectoşi, boabe uniforme ca mărime şi culoare;
 • producţie: 14 t/ha